Tornam arriba als joves balears residents a Londres

Representants del Govern han participat a una trobada amb els joves on els hi ha explicat les principals mesures del Pla i com aquesta iniciativa els pot ajudar a tornar a les Illes

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, juntament amb la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, i el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, s’han reunit a Londres amb joves balears emigrats al Regne Unit. Durant la trobada la presidenta els ha explicat les principals mesures del Pla i com aquesta iniciativa els pot ajudar a tornar a les illes amb una feina assegurada.
  
El Pla de Retorn es va presentar aproximadament fa un mes i s’adreça a 500 balears menors de 40 anys i amb estudis superiors que resideixen a l’estranger. La iniciativa compta amb un pressupost de 2.133.000 euros i inclou subvencions a les empreses que contractin joves com a indefinits, ajuts per a l’emprenedoria i un «passaport de tornada» de fins a 3.000 euros perquè sufraguin les despeses del trasllat. 

El Pla de Retorn del Talent
Els ajuts van dirigits a persones menors de 40 anys, amb titulació universitària, de formació professional o amb certificat de professionalitat de nivell 3, que van iniciar una nova vida professional fora del seu país, motivada en molts casos per les difícils condicions existents durant la passada crisi econòmica. 

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria desenvolupa aquest Pla a través de les direccions generals de Treball, Economia Social i Salut Laboral i d’Ocupació i Economia, a més del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB ) i l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI). D’aquesta manera es vol oferir tot el suport institucional perquè els joves emigrats per falta d’expectatives laborals des de l’any 2008 puguin tornar en les millors condicions possibles.

Aquests ajuts beneficien el col·lectiu al qual van dirigits alhora que afavoreixen al conjunt de la societat, especialment les empreses i l’economia, ja que poden aprofitar el talent, la formació i l’experiència internacional d’aquests joves per impulsar la seva competitivitat.

El programa té una vigència de 5 anys i compta amb un pressupost de 2.133.805 euros finançats amb recursos propis de la Comunitat Autònoma i del Fons Social Europeu, dels quals 1,6 milions van destinats a finançar ajuts econòmics per afavorir el retorn dels joves a les Illes Balears i 533.805 euros permetran posar en marxa serveis d’assessorament, acompanyament i intermediació adreçats als emigrants amb voluntat de retorn.