Termes i Condicions

Els Termes i Condicions i Política de Privadesa següents s'aplicaran immediatament als usuaris que es registrin a baleares.volvemos.org.

1. Objecte i abast d'aquests termes

 1. Aquests Termes i Condicions regeixen els drets i obligacions en relació amb l'ús dels serveis del proveïdor Associació UNREPORTED, CIF: G87374724, carrer de Bolívar 26A 5A, 28045, Madrid, Espanya (d'ara endavant, el proveïdor de serveis), i l'usuari en relació amb l'ús del servei, al qual generalment es pot accedir a través d’Internet en el lloc web www.baleares.volvemos.org o en altres URL del proveïdor del servei.
 2. El servei del proveïdor consisteix essencialment a concedir la possibilitat d'utilitzar el servei a través d’Internet en servidors que es troben dins de l'àmbit d'influència del proveïdor del servei, al qual l'usuari, en la mesura del que sigui necessari, rep drets d'accés i ús. En registrar-se a baleares.volvemos.org l'usuari podrà introduir dades. Els serveis de baleares.volvemos.org inclouen, entre uns altres, el lloc web, les comunicacions a través de correu electrònic i xarxes socials i la col·laboració amb diferents administracions públiques.
 3. Una condició per a l'ús sense problemes del servei és una connexió d’Internet contínua i fiable fins als servidors del proveïdor del servei. Depèn de l'usuari establir aquesta connexió amb l'ajut del seu dispositiu.
 4. Només s'apliquen els Termes i Condicions del proveïdor del servei. El proveïdor del servei no reconeix termes conflictius o diferents que l'usuari pugui condicionar, tret que la seva validesa hagi estat explícitament acordada per escrit. Aquests Termes i Condicions també s'apliquen si el proveïdor del servei, sabent que els termes i condicions de l'usuari entren en conflicte o es desvien d'aquests Termes i Condicions, li presta incondicionalment els seus serveis.
 5. Si el terme "el lloc web del proveïdor del servei" s'utilitza a continuació, s'entén el lloc web o els llocs web del proveïdor de serveis, segons els quals el servei, en el sentit del paràgraf 1, es fa generalment accessible pel proveïdor del servei en Internet.

2. Formalització de l'acord

 1. Tret que s'acordi explícitament de forma individual, un acord solament es formalitza en completar correctament el procés de registre mitjançant una confirmació del proveïdor del servei a l'usuari, en forma escrita per correu electrònic o mitjançant la prestació del servei.
 2. L’usuari té l'oportunitat d'imprimir el text del contracte des del lloc web durant el procés de registre i abans de formalitzar l'acord.
 3. L’usuari no té dret a formalitzar un acord. El proveïdor del servei és lliure de rebutjar qualsevol oferta d'un usuari per formalitzar un acord sense donar cap raó.
 4. En subscriure's als serveis prestats en qualsevol dels llocs web de Tornam, acceptes els Termes de subscripció ("els Termes") com es detalla a continuació, fins i tot el teu consentiment per processar i compartir les teves dades personals segons sigui necessari perquè Tornam et proporcioni el seu servei, i sempre de conformitat amb tota la legislació de protecció de dades.
 5. Per utilitzar els nostres serveis, has d'acceptar completament la política de privadesa juntament amb els termes. Acceptes activament que has llegit i comprès els termes i la política de privadesa en acceptar-los.

3. Els serveis del proveïdor de serveis

 1. El proveïdor de serveis proporciona als usuaris diversos serveis d'assessorament i intermediació.
 2. El contingut i l'abast dels serveis es regeixen pels acords contractuals respectius, a més, exclusivament d'acord amb les funcionalitats del servei descrit en l’execució de l'acord en el lloc web del proveïdor del servei.
 3. Només l'usuari respectiu té dret a usar el servei. La transferència del compte d'usuari a tercers o qualsevol altra opció d'ús oferta per l'usuari a tercers queden prohibits i autoritza al proveïdor del servei a la terminació extraordinària de l'acord.

4. Obligacions dels usuaris

 1. L’usuari està obligat a proporcionar informació veraç sobre si mateix o la seva empresa, en relació amb l'ús del servei.
 2. En utilitzar el servei, l'usuari està obligat a complir amb les lleis aplicables i a abstenir-se de qualsevol activitat que afecti o pressioni excessivament l'operació del servei o la infraestructura tècnica subjacent.
 3. L’usuari no està autoritzat a transmetre les seves dades d'inici de sessió a tercers. L'usuari està obligat a tractar les seves dades d'inici de sessió acuradament i evitar l'ús indegut de les dades d'inici de sessió per part de tercers.
 4. L’usuari és l'únic responsable de complir amb les seves obligacions de conservació. S'assegurarà que els seus documents i dades es mantinguin legals, quan sigui necessari, i que les autoritats fiscals en tinguin l'accés necessari.

5. Avís sobre el dret de cancel·lació

 1. El proveïdor de serveis ofereix els seus serveis a usuaris particulars i empreses.
 2. L’usuari podrà sol·licitar la baixa del servei i l'esborrament de les seves dades sempre que vulgui a través del seu compte d'usuari o per correu electrònic a través d'info@volvemos.org. Les empreses que vulguin eliminar tota la seva informació de la plataforma, podran fer-ho a través del correu electrònic info@volvemos.org.
 3. Tornam es reserva el dret d'eliminar les dades de l'usuari després de la rescissió de l'acord independentment del motiu de l’acabament, i Tornam no està obligat a emmagatzemar cap dada de l'usuari després d'aquest moment. Tornam conservarà solament les dades requerides durant el període mínim per complir amb els requisits legals pertinents després de la terminació de la subscripció.
 4. Tornam garanteix actuar sempre de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i totes les exigències legislatives de protecció de dades a tot moment.

6. Drets d'ús

 1. El proveïdor del servei no assumeix cap responsabilitat per a la funcionalitat de la connexió als seus servidors, en cas d'avaries elèctriques i caigudes dels servidors que no estan dins del seu àmbit d'influència.
 2. L’usuari té dret a accedir al seu perfil en els sistemes informàtics del proveïdor de serveis per processar les seves dades.
 3. L’usuari declara i garanteix que cap material carregat o informació de l'usuari infringirà els drets de tercers ni els drets de propietat intel·lectual i no contindrà cap material que sigui obscè, ofensiu, inadequat o que infringeixi qualsevol llei aplicable. L'usuari notificarà a Tornam qualsevol infracció real o presumpta dels drets de propietat intel·lectual de Tornam i qualsevol ús no autoritzat de la plataforma del que l'usuari tingui coneixement.
 4. El proveïdor del servei no està obligat a proporcionar a l'usuari el codi font del programari.

7. Privadesa i dades de l'usuari

 1. El proveïdor del servei s'assegurarà que les dades personals siguin recopilades, emmagatzemades i processades pels usuaris només en la mesura que sigui necessari per executar el contracte i estigui permès per la llei o el que ordeni el legislador. El proveïdor del servei tractarà les dades personals de forma confidencial i segons les disposicions de la llei de protecció de dades aplicable i no els divulgarà a tercers, tret que això sigui necessari per al compliment de les obligacions contractuals i/o existeixi una obligació legal de transmetre-ho a tercers.
 2. Amb la finalitat de garantir el processament auditable de dades, es registra la creació, modificació i eliminació de dades amb informació del nom de l'usuari i la data de processament.
 3. L’ús del servei pot requerir que el proveïdor del servei processi dades personals en nom de l'usuari.
 4. El proveïdor del servei pot col·laborar amb tercers i per això requerir l'ús de la informació proporcionada pels usuaris. Per aquest fet, es requereix el consentiment explícit de l'usuari.
 5. Tornam només processarà les dades de l'usuari d'acord amb les instruccions de l'usuari i no per a un ús propi no autoritzat. 
 6. De les parts acordants, l'usuari serà el propietari de totes les dades que proporcioni a Tornam.
 7. Tornam comparteix informació per processar dades només quan sigui necessari per proporcionar els serveis a l'usuari o quan sigui requerit per qualsevol tribunal o autoritat reguladora i, en aquest cas, només en la mesura necessària.
 8. Si s'exigeix a Tornam que comparteixi dades fora de l’EEE, o amb territoris no aprovats prèviament per la Comissió Europea, garantim la plena satisfacció amb el nivell de protecció de dades que mantenen aquests subprocessadors.
 9. Tornam mantindrà la confidencialitat de tota la informació reservada de l'usuari que aquest proporcioni a Tornam, excepte quan aquesta informació hagi passat al domini públic sense haver incomplert aquesta clàusula, o quan Tornam hagi obtingut la informació d'un tercer sense un deure confidencialitat quan en requereixi la divulgació un organisme regulador o governamental o un tribunal de jurisdicció competent i en aquest cas només en la mesura necessària.
 10. Tornam prendrà totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir el processament segur de les dades de l'usuari i evitarà que es destrueixi, perdi o malmeti accidentalment o il·legalment la informació del sistema i per evitar que aquesta informació caigui en mans de qualsevol part no autoritzada o de ser mal utilitzat o tractat d'una manera contrària a la legislació de protecció de dades. Tornam haurà de complir amb les seves obligacions amb tota la legislació de protecció de dades aplicable com a processador de dades i es guiarà pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
 11. En cas que l'usuari obtingui declaracions de consentiment de protecció de dades com a part de l'ús dels serveis del proveïdor de serveis, s'assenyala que l'usuari pot revocar-les en qualsevol moment.

8. Límit de responsabilitat

 1. Tornam no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que Tornam desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.
 2. Tant l'accés al portal de Tornam com l'ús que pugui fer-se de la informació que continguda és de responsabilitat exclusiva de qui ho realitza.
 3. Tornam no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents que s’hi emmagatzemen, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades.
 4. Tornam no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu , en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de Tornam.
 5. No obstant això i en compliment del que es disposa en la LSSI, Tornam es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, pregam es posi en contacte amb Tornam.
 6. Tornam no es responsabilitza de les respostes que es facin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu portal, per la qual cosa en cap cas se’n podrà derivar efecte jurídic vinculant.

9. Canvis dels Termes i Condicions

 1. El proveïdor del servei es reserva el dret de canviar aquests termes i condicions a qualsevol moment amb efectivitat fins i tot dins de les relacions contractuals existents, sempre que aquest canvi, tenint en compte els interessos del proveïdor del servei, sigui raonable per a l'usuari; aquest és particularment el cas quan el canvi no presenta desavantatges legals significatius per a l'usuari, p. ex., canvis en el procés de registre o canvis en la informació de contacte.
 2. Qualsevol altre canvi serà notificat pel proveïdor del servei als usuaris registrats almenys quatre setmanes abans de l'entrada en vigor planificada per al canvi. Els canvis es comunicaran a l'usuari per correu electrònic. Tret que l'usuari s'oposi dins de les quatre setmanes posteriors a la recepció de la notificació, l'acord d'ús continuarà amb l'entrada en vigor dels canvis amb els termes i condicions modificats. En la notificació de canvi, el proveïdor del servei informarà l'usuari del seu dret d'oposició i de les conseqüències de presentar una objecció. En cas que es presenti una objecció, el proveïdor del servei té dret a rescindir la relació contractual amb l'usuari en l'entrada en vigor planificada dels canvis.

10. Disposicions finals

 1. Aquests termes es regiran i interpretaran de conformitat amb les lleis del Regne d'Espanya i els tribunals del Regne d'Espanya tindran jurisdicció exclusiva per determinar qualsevol disputa relacionada amb aquests termes o el seu àmbit.
 2. En cas que les disposicions individuals d'aquests termes i condicions siguin o deixin de ser efectives, això no afectarà la validesa de les disposicions restants.