Publicada la convocatòria dels ajuts per al foment del retorn juvenil a les Illes Balears

El 3 de novembre es va publicar al BOIB la convocatòria dels ajuts

Per a consultar la informació relativa als tràmits administratius i sol·licitar aquests ajuts, accedeix al tràmit telemàtic de la convocatòria.