Crea Oferta d'ocupació

Per favor, emplenau els camps que teniu a continuació de la manera més detallada possible i evitau escriure únicament en majúscules

Descriu breument l'activitat de la teva empresa
Aquesta informació no es compartirà públicament
Per accedir a l'ajut a la contractació s'han que de complir aquestes dues condicions. Si no és així, igualment publicarem l'oferta i podràs rebre candidatures per cobrir la vacant. La contractació, en cas de produir-se, no serà subvencionada.
Enumera els idiomes necessaris per optar al lloc de feina, amb els corresponents nivells, separats per comes. Per exemple: Anglès B2, Alemany B1
Assenyala breument en què consisteix el lloc de treball, incloent les paraules claus de l'oferta. Aquest resum serà la informació que vegin els candidats sobre la posició a la llista d'ofertes.
La persona a la qual s'hauran d'enviar les candidatures.
Adreça a la qual s'hauran d'enviar les candidatures.
Aquesta dada no serà compartida publicament

Pestanyes verticals