Jornada de formació per al personal de mediació del Pla

Revisam la metodologia per adaptar-nos a les necessitats dels emigrades que volen tornar

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) ha organitzat una jornada de treball amb el personal de mediació del Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears coincidint amb el llançament de la plataforma digital per conèixer les necessitats dels emigrades que volen tornar a les Balears i la metodologia pròpia que s’utilitzarà.

En aquesta jornada, s'han abordat totes les qüestions relacionades amb els persones emigrades balears que volen tornar, les empreses locals interessades a participar en el Pla per incorporar als seus equips talent internacional i l'organització interna des del SOIB per garantir la coordinació i eficàcia en els processos.
Han assistit en aquesta jornada tots els participants en el Pla, un equip de mediadors que representen cadascuna de les illes, i que seran els encarregats d'assessorar i acompanyar els emigrades en el procés de tornada i en la cerca d'ocupació.
Aquesta reunió ha estat la primera, però se’n faran més a mesura que el Pla de Retorn del Talent tengui més balears registrats i empreses interessades, treballant així de manera contínua per millorar els processos i resoldre els dubtes que els puguin sorgir als participants (persones emigrades, empreses i equip d'intermediació).