El Govern de Illes Balears posa en marxa TORNAM, el Pla de Retorn del Talent

El Pla inicia al setembre i pretén atreure el talent balear emigrat durant la crisi

El Govern de Illes Balears és conscient que la crisi econòmica va suposar l'emigració forçada de molts joves balears que no van trobar oportunitats laborals a la seva terra i van haver d'emigrar a altres països per desenvolupar les seves carreres professionals.

Però també sap que la tornada d'aquests professionals és positiva per a l'economia i la societat en el seu conjunt. La tornada a casa d'aquests emigrades provoca canvis: incorpora noves metodologies i dinàmiques de feina en les empreses, afavoreix externalitzar moltes organitzacions, en definitiva, millora la competitivitat de les empreses. A més, soluciona la problemàtica social de la separació de famílies perquè un o diversos dels seus membres van haver de desplaçar-se.
Per tots aquests motius, neix el Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears, una iniciativa pionera en les Illes Balears que pretén generar les millors oportunitats per a la tornada de joves al territori balear.

Per oferir el millor servei a tots els participants del Pla, el Govern de Illes Balears, a través del SOIB, posa a la disposició dels persones emigrades aquesta plataforma tecnològica en la qual poden registrar-se per rebre informació, consultar les ofertes d'ocupació per treballar a les Illes Balears i rebre assessorament professional.
Un equip de mediadors dels serveis del SOIB, format per professionals amb experiència en ocupació, orientació laboral i el programa europeu EURES duen a terme l'assessorament i intermediació amb les empreses.

Aquests també són els encarregats d'acompanyar els emigrades en el procés de tornada.
Per participar en TORNAM, només has de crear el teu compte i, després de ser validada pel servei d'intermediació, se t'assignarà un mediador que contactarà amb tu en pocs dies per conèixer-te i assessorar-te en tot el que necessitis.