Coneix el programa

Les Illes Balears han sofert, des de l'inici de la crisi econòmica al 2008, la fugida de joves que van emigrar a altres països a la recerca d'oportunitats laborals. A més d'aquesta emigració, provocada per la falta d'expectatives laborals i l'augment de les taxes de desocupació, també hem de tenir en compte tots aquells joves que van decidir emigrar per adquirir noves experiències professionals en contexts internacionals. Ells conformen un col·lectiu que s'ha format acadèmicament en la nostra comunitat autònoma i que, en l'actualitat, no fa feina a les Balears.
La recuperació econòmica i el desig de tornar a casa han invertit aquesta tendència, i ara hi ha moltes d’aquestes persones que volen tornar. La seva experiència a l'estranger els ha aportat un desenvolupament professional i personal únics. Un valor afegit que ara volen oferir a la societat balear.
Per afavorir-ne la tornada, el Govern de les Illes Balears ha posat en marxa el Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears. Un pla que té com a finalitat afavorir el retorn als joves balears, menors de 40 anys, perquè puguin dur a terme un projecte de vida propi a Illes Balears.
El Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears pretén promoure condicions favorables per al desenvolupament econòmic, la progressió social i el foment de la qualitat en la feina, així com salvaguardar els drets econòmics i socials dels treballadors de Balears a l'estranger per orientar la política cap a la seva tornada. El Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears té un doble objectiu:

  • Dona suport al retorn a les Illes Balears d'aquells joves que van haver d'emigrar com a conseqüència de la crisi econòmica.
  • Aprofitar el talent de persones formades i amb experiència internacional que resideixen a l'estranger per així, impulsar la competitivitat de l'economia de les Illes Balears.

El Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears inclou les línies d'ajut següents:

Línia 1: Subvencions per a la contractació indefinida

Subvencions destinades a empreses i altres entitats que contractin joves balears menors de 40 anys, que hagin residit o treballat a l'estranger, amb la finalitat de facilitar-ne el retorn i incorporació al mercat laboral de les Illes Balears.

La quantia que s'estableix per formalitzar els contractes subvencionables és de 10.000 euros. En cas que la persona contractada sigui una dona, aquesta subvenció s'incrementa en 1.000 euros més. El mateix succeeix en els casos que la persona contractada tengui una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, víctima de violència masclista o que el contracte estigui vinculat a un projecte de R+D+i en el qual participi la UIB.

Línia 2: Subvencions per iniciar l'activitat emprenedora

Subvencions destinades a joves balears que hagin residit o treballat a l'estranger i vulguin desenvolupar una activitat econòmica per compte propi a les Illes Balears, amb la finalitat d'incentivar-ne l’establiment com a autònom o autònoma.
La quantia establerta per a la subvenció de l'inici de l'activitat emprenedora és de 6.000 euros. En cas que la persona emprenedora sigui dona, l'import augmenta en 1.000 euros. A més, s'incrementarà en 1.000 euros més si la persona emprenedora és discapacitada o víctima de violència masclista.

Línia 3: Passaport de tornada

Es tracta d'un títol destinat a joves balears per concedir un ajut econòmic que sufragui les despeses associades al trasllat des de l'estranger a Illes Balears.
Les despeses subvencionables inclouen les despeses de desplaçament i les relacionades amb el trasllat de mobiliari i estris. La quantia màxima establerta és de 3.000 euros.

Servei d'assessorament i intermediació per a tots els participants

El Pla de Retorn del Talent de les Illes Balears disposa d’un equip de mediadors laborals encarregats de l'assessorament dels candidats, independentment de la seva edat. Aquest personal està format en mobilitat laboral internacional i fan de mediadors entre els persones emigrades i les empreses interessades en els seus perfils professionals, a més d'orientar aquelles persones que volen emprendre. El servei inclou les gestions i serveis següents:

  • Anàlisi dels perfils personals i professionals dels persones emigrades segmentar-los, detectant oportunitats de tornada en creuar-los amb les necessitats de contractació de les empreses locals, i seleccionant aquells perfils que encaixin més bé en els sectors estratègics i les ofertes existents o que tinguin més urgència per tornar.
  • Assessorament i acompanyament personalitzat dels joves emigrants que vulguin tornar:
  • Entrevistes individuals per analitzar la situació professional i familiar de l'emigrant, detectar necessitats, motivacions i expectatives de la tornada.
  • Diagnòstic ocupacional i per l’emprenedoria detectant competències diferenciadores adquirides a l'estranger que aportin un valor afegit.
  • Definició del Pla de tornada individualitzada tant per treballar per compte d'altri com per emprendre un projecte propi, oferint suport/motivació per aconseguir els seus objectius relacionats amb el “xoc cultural”.
  • Informació dels ajuts econòmics del programa i ajuts EURES.
  • Prospecció amb empreses que cerquen treballadors amb un valor afegit ja sigui per coneixement d'idiomes o experiència internacional, posant-los en contacte amb aquestes empreses interessades a contractar talent internacional i que compleixin amb els requisits del programa.